Klerekomitee

Clothing Committee

School Shop

KLEREKOMITEE

Die klerekomitee bestaan uit die skoolhoof en Mev. Stuwig.

Die volgende verskaf die skool self

Mev Struwig

 • Sportsakke
 • Skoolserpe
 • Rugbytruie
 • Kleurbaadjie
 • Skoolsweetpak
 • Sporthempie
 • Atletiekklere
 • Kriekettrui vir eerste span
 • Tweedehandse klere

Voorgeskrewe kleredrag

Atletiek

 • Blou lycra frokkie vir alle atlete
 • Wit skoolsporthemp opsioneel vir veldatlete
 • Swart skoolbroekie vir alle atlete
 • Kort wit kouse
 • Volledige skoolsweetpak

Hokkie

 • Hokkie klere
 • Wit lang kouse vir eerste span
 • Swart rugbykouse vir ander spanne
 • Volledige skoolsweetpak

Krieket

 • Wit skoolsporthemp
 • Lang roomwit krieketbroek
 • Eerstespan swart pet
 • Ander spanne wit/blou pet met skoolwapen
 • Wit pull-over trui met skoolwapen

Netbal

 • Netbal klere
 • Kort wit sokkies
 • Blou skoolbroekie
 • Eerstespan goedgekeurde geborgde klere.
 • Volledige skoolsweetpak

Rugby

 • Blou truie met skoolwapen en wit kraag
 • Swart broeke
 • Swart skoolkouse
 • Eerstespan goedgekeurde geborgde klere


CLOTHES COMMITTEE

The clothing committee consists of the school principal and Mrs Struwig.

The following is provided by the school itself

Mrs Struwig

 • Sports bags
 • School scarves
 • Rugby jerseys
 • Colour jackets
 • School tracksuits
 • Sports shirts
 • Athletic clothes
 • First Team Cricket Jersey
 • Second-Hand Clothing

Prescribed dress code

Athletics

 • Blue lycra vest for all athletes
 • White school sports shirts optional for field athletes
 • Black school shorts for all athletes
 • Short white socks
 • Complete school tracksuit

Hockey

 • Hockey clothes
 • White long socks for the first team
 • Black rugby socks for other teams
 • Full school tracksuit

Cricket

 • White school sports shirt
 • long cream white cricket trousers
 • First team black cap
 • White/blue cap with school crest
 • White pull-over jumper with school crest

Netball

 • Netball clothes
 • Short white socks
 • Blue school shorts
 • First team approved sponsored clothing
 • Full school tracksuit

Rugby

 • Blue jerseys with school crest and white collar
 • Black shorts
 • Black school socks
 • First team approved sponsored clothing