Verskeie sportsoorte

Variety of sports

Sport

Hoërskool Andrew Rabie bied ‘n verskeidenheid van sportsoorte aan, beide vir die somer en winter seisoen. 

Ons glo dat sport ‘n belangrike deel uitmaak van ‘n kind se algehele ontwikkeling, maar dit skep ook ‘n platform vir karakter- en leierskapontwikkeling.

Sien die lys hieronder vir meer inligting:Andrew Rabie High School offers a variety of sports, for the summer and winter seasons. 

We believe that sport plays a vital role in the general development of learners, but it also creates a platform for character development and leadership.

See the list below for more information:

Athletics
Chess
Cricket
Cross Country
Hockey
Netball
Rugby