Atletiek | Athletics

Andrew Rabie is 'n skool met 'n ryk geskiedenis in atletiek met verskeie atlete wat ons provinsie en Suid-Afrika oor die jare verteenwoordig het.

Die atletiekseisoen skop jaarliks af met die interhuis-atletiek, waar die verskillende kleurhuise teen mekaar meeding. Na interhuis word 'n groot groep atlete gekies om aan die Sone 5-byeenkoms deel te neem. By hierdie byeenkoms kan atlete kwalifiseer om deel te neem aan die byeenkoms vir  hoëskole van Port Elizabeth. Daarna sal kwalifiseerde atlete deurdring na die Nelson Mandela Metro Hoërskole Atletiekbyeenkoms. Atlete wat hier deelneem kan dan moontlik vir die  Metro-span gekies word wat dan die Oos-Kaap Senior Skole Span kan verteenwoordig by die Suid-Afrikaanse Kampioenskappe.

Ons is baie trots op ons atletiek en het 'n goed georganiseerde en gemotiveerde afrigtingspan om die beste uit ons atlete na vore te bring.

Atlete kan vir erekleure kwalifiseer as hulle die Oos-provinsie of die Oos-Kaap Skolespan by Suid-Afrikaanse Kampioenskappe verteenwoordig.

Hoof van Atletiek

Mnr. G. Ellis

Afrigting personeel

 • Mnr. G. Ellis – Naellope, Hekkies, Hoogspring
 • Mev D. Smook – Naellope
 • Mev R. Roetz – Verspring
 • Mev M. Roets – Hamergooi, gewigstoot
 • Me.  L. Raubenheimer – Spiesgooi
 • Mnr. N. De Wet – Diskus

Atletiekbyeenkomste aangebied

 • Naellope (100m, 200m, 400m)
 • Middelafstand (800m, 1500m, 3000m)
 • Hekkies
 • Verspring
 • Hoogspring
 • Gewigstoot
 • Diskus
 • Spiesgooi
 • Hamergooi

Andrew Rabie is a school with a rich history in athletics with several athletes that represented our province and country over the years.

The athletics season kicks of annually with the interhouse athletics, where the different colour houses compete against each other for bragging rights. After interhouse a large group of athletes are selected to compete at the Zone 5 meeting. At this meeting athletes may qualify to take part in the Port Elizabeth High School meeting where schools from Port Elizabeth compete against one another. Athletes who qualify will be expected to compete in the Nelson Mandela Metro High Schools Athletics meeting where a Metro team will be selected to compete at the Eastern Cape Senior Schools Athletics Championships.

We take great pride in our athletics and have a well organised and motivated coaching staff to bring out the best in our athletes.

Athletes can qualify for honours colours if they represent the Eastern province or the Eastern Cape Schools team at South African Championships.

Head of Athletics

Mr. G. Ellis  

Coaching staff

 • Mr. G. Ellis – Sprints, Hurdles, High Jump
 • Mrs. D. Smook – Sprints
 • Mrs. R. Roetz –        Long Jump
 • Mrs. M. Roets – Hammer throw, Shot put
 • Miss. L. Raubenheimer – Javelin
 • Mr. N. De Wet – Discus

Athletics events offered

 • Sprints (100m, 200m, 400m)
 • Middle distance (800m, 1500m, 3000m)
 • Hurdles
 • Long Jump
 • High Jump
 • Shot put
 • Discus
 • Javelin
 • Hammer throw