Verteenwoordigende Raad van Leerders

Representative Council of Learners

RCL

Die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 (SASA) vereis die verkiesing van ‘n VRL by elke openbare skool.  Die VRL bestaan uit leerders uit Graad 8 tot Graad 12, waarvan twee verkies word om op die Skoolbeheerliggaam.  Die skool bied aan leerders die geleentheid om hul leierskapvermoë te ontwikkel deur projekte te reël en te bestuur.  Hierdie projekte is daaroop gemik om samehorigheid en geesbou te bevorder, om bewustheid van mekaar te skep en ondersteuning aan die breër gemeenskap te bied.The South African Schools Act 84 of 1996 (SASA) for the election of an RCL at every public school.  The RCL consists of learners in Grades 8 to 12, of whom two are elected to serve on the School Governing Body (SGB).

At Andrew Rabie the learners serving on the council are given the opportunity to develop their leadership abilities by arranging and running projects.  These projects are aimed at fostering cohesion, spirit building, creating awareness and offering support to the school and broader community.


Junior RCL

Senior RCL

LEERDERVERTEENWOORDIGINGSRAAD (LVR)  | REPRESENTATIVE COUNCIL OF LEARNERS (RCL) 

Voorsitter | Chairperson 
Siraay Connelly 
Ondervoorsitter | Vice Chairperson
Shannon Sauls 
Sekretaris | Secretary
Asive Hoboshe 
Ander lede per graad | Other members per grade:
 
Graad | Grade 8
Yolile Mapongwana 
Evram Ligman
Oyithanda Kom
Ashwin Cassing
Joshua Bosch
Zingce Dloto
McKeena Miller
Teziano January 
Graad | Grade 9
Raynelle Blignault
Linelle Blignault
Micheal Dickerson
Caylin Slabbert
Hailey Hendricks
Lumarqeo Muller
Gabriella Scott
Lukyle Hutton 
 
Graad | Grade 10
Chevonne Bekker
Justin de Wet 
Carsion Bruiners
Lee-Yano Braner
Darren Mushonga
Siyamthanda Ntlokwana 
Elika Arends
Keano Syce 
 
Graad | Grade 11
Celsey Marais
Bevan Johnson
Khanya Antoni
Gaby-Leigh Syfers 
Shannon Sauls
Aviwe Sontashe
Matteo Kemsley
Ethlon Fourie 
 
Graad | Grade 12
Annabell Oosthuizen
Joshua Kleyn
Jevano Fortyn 
Donay Billet
Asive Hoboshe 
Braedon Pillay
Siraay Connelly 
Gabriella Malgas