Prefekte | Prefects

By Hoërskool Andrew Rabie moet prefekte ‘n voorbeeld wees vir ander leerders in die skool.  Prefekte moet te alle tye die skool se reëls en regulasies gehoorsaam.  Die hoofplig van ‘n prefek is om ‘n atmosfeer van vriendelikheid te skep, samewerking aan te moedig, dissipline en eenheid in die skool te handhaaf.  Ons huidige prefekte groep bestaan uit 32-lede onderleiding van Mev. Gouws. en Me. L. Raubenheimer.At Andrew Rabie High School, prefects must set an example for other learners in the school. Prefects must always obey the school’s rules and regulations.  The main duty of a prefect is to create an atmosphere of friendliness, encourage cooperation, and maintain discipline and unity in the school.  Our current prefect group consist of 32 members led by Mrs. Gouws and Ms. L. Raubenheimer.

Hoofseun | Head Boy
Tauriq de Villiers
Hoofdogter | Head Girl
Rulisha Jansen van Vuuren 
Onderhoofseun | Deputy Head Boy
Luke Prince
Onderhoofdogter | Deputy Head Girl
Nosipho Nappies 
Ander lede | Other Members
Jadee De Bruin
Asive Hoboshe
Alvira Jeule
Amahle Mange
Lubuya Mbuyi
Anrie Nel
Chulumanco Ngaka 
Aphiwe Norusha 
Aqua Ntsuka 
Phola Nxozana
Annabell Oosthuizen 
Keileen Pieterse
Lily Thomas
Jewel Warricker 
Whitney Whitebooi
Carrison Williams
Siraay Connelly
Linley Eachells
Joshua Kleyn 
Jared Parrock 
Shaquille Petersen 
Nande Tyala
Lee-Jayne Chant
Nikita Jordaan
Tamia Loots
Musungayi Mbuyi
Hayleigh Muller
Rayvon Olifant 
Christian Joseph